Historia

En gård med historia

Kronolänsman Carlsson byggde sig ett sommarhus på Fyrnäs udde, beläget på ”7/36 mantal kronoskattebergsmanshemman Norra Nyckelhult i Lerbäcks socken”.

I över åttio år har Kumla Missionsförsamling bedrivit lägerverksamhet och sommarhem i Åsbro-området. Första gången höll man till i Uhlins lada vid Åsbro station, sedan hyrde man olika logiplatser längs Tisarens södra strand, bland annat Holmbergs gård i den vackra dalen.

År 1935 beslöt församlingen att köpa ett eget sommarhem. Det blev ett sommarhus som låg på Fyrnäs Udde och som då ägdes av doktor Ragnar Selldén i Örebro. För 10000 kronor blev man ägare till fastigheten. I köpet ingick även motorbåt, eka och trädgårdsmöbler.

Tomten hade den 17 september 1910 köpts av kronolänsman Rickard Carlsson i Hallsberg, som skulle bygga sig ett sommarhus vid ”sjön”. Marken tillhörde tidigare Skyllbergs bruk. Den 1 maj 1925 säljer kronolänsmannen fastigheten till två skofabrikörer i Kumla: C A Jonsson och C G Ström. De behöll Talludden till den 17 maj 1932 då doktor Selldén förvävarar gården för 9500 kronor. Tre år senare blir Talludden ett kristet sommarhem. Midsommarafton 1935 invigdes gården med fest och glädje.

Med tåg och båt

Den första tiden åkte man från Kumla till Talludden med hjälp av både tåg och båt. Tåget stannade vid Åsbro station. Sedan fanns det motorbåt vid Åsbrokajen som körde till Talludden. Båthuset finns fortfarande kvar på Talludden och påminner om den tiden. Under andra världskriget när biltrafiken begränsades blev cykeln ungdomarnas sätt att ta sig till sommarhemmet. I gamla protokollböcker kan man läsa om många personer som betytt mycket för Talludden. Redan från början blev det personliga engagemanget ett signum för gården. Några namn i den långa raden är Eskil Gustafsson, Sven Ericsson, Harry Nordin, Sivert Edhammer, Greta och Gunnar Persson.

Stegvisa förbättringar

Talludden har successivt byggts ut för att möta nya behov. Första tiden som församlingen ägde gården röjde man en stor lekplan och byggde en logibyggnad (nuvarande förrådshuset bakom kiosken). I mitten på 1970-talet uppfördes logibyggnaden ”Täppan” med fyrtio sängplatser samt en särskild servicebyggnad med toalett och dusch. I början av 1990-talet uppfördes en ny sjöstuga och samlingssalen i huvudbyggnaden byggdes ut och renoverades. År 2004 fick gården en ny anslutningsväg från landsvägen till Nyckelhult. Ett samarbete med Åsbro Frikyrkoförsamling har stärkt samhörigheten med bygden. Gården drivs sedan 1995 av både Kumla Missionsförsamling och Åsbro Frikyrkoförsamling.

Talludden lever vidare

Många kristna sommargårdar har försvunnit de senaste årtionden, men Talludden lever vidare. Under sommarmånaderna är gården en levande sommarkyrka i Sydnärke med bred programverksamhet, naturstig och vandrarhem. Under våren och hösten hyrs gården ut till föreningar, kyrkor, skolor och enskilda.